نمایشگاه عکاسی آخرین پنجشنبه سال

تعداد بازدید:۱۵۴

نمایشگاه موقت عکاسی با عنوان " آخرین پنجشنبه سال " خانم آزاده زندی، با هماهنگی معاونت موزه‌ها و اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، با حضور دوستداران و علاقمندان این هنر و در روز 27 مهر ماه 1393 در خانه موزه مقدم افتتاح گردید.

این نمایشگاه پس از استقبال بازدیدکنندگان، در تاریخ 8 آبان ماه 1393 به کار خود در خانه موزه مقدم پایان داد.