نمایشگاه نقاشی دیجیتال به نام حضرت دوست

تعداد بازدید:۱۴۴

نمایشگاه موقت آثار نقاشی‌های دیجیتال/ پست مدرن خانم کاملیا برازنده با هماهنگی معاونت موزه‌ها و مراکز فرهنگی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور این معاونت و مدیر داخلی خانه موزه مقدم، دوستداران این هنر و علاقمندان در روز 29 فروردین ماه 1391 در خانه موزه مقدم افتتاح گردید.
 

ابن نمایشگاه پس از استقبال فراوان بازدیدکنندگان و علاقمندان این هنر در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1392 به کار خود در
خانه موزه مقدم پایان داد.