مرکز اسناد

تعداد بازدید:۲۰۴

 مرکز اسناد

استاد محسن مقدم در طول حیات خود علاقه و دقت زیادی در جمع‌آوری اسناد، عکس‌ها و یادداشت‌های خانوادگی، کتب، نسخ خطی و کارت پستال‌های قدیمی، مکاتبات اداری و غیره داشته‌اند. محسن مقدم این بخش از داشته‌های خود را به خوبی بایگانی و نگهداری کرده و در کنار دیگر اموال خود به دانشگاه تهران وقف کرده است. به دلیل محدودیت فضاهای خانه موزه مقدم مدیریت موزه‌های دانشگاه تهران محلی را در باغ نگارستان (محل قصر نگارستان فتحعلیشاه قاجار و همان عمارت دانشسرای عالی که در حال حاضر متعلق به دانشگاه تهران است) به مرکز اسناد اختصاص داده است.

در حال حاضر کارکنان خانه موزه مقدم مشغول ساماندهی، حفاظت و مرمت و تهیه آرشیو دیجیتالی اسناد مذکور هستند. امید است در آینده‌ای نزدیک این بخش نیز بر روی علاقه‌مندان و پژوهشگران گشوده شود.